Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
více informací o zásadách používání souborů cookie
OK

průvodce Happy parents

kojenec

počet doporučení: 20

batole

počet doporučení: 18

junior

počet doporučení: 15

Zrychlení růstu

rady v kategoriích: batole

V prvních 12 měsících života dochází k 7 zrychlením růstu. Jsou to okamžiky spojené s vývojem nervové soustavy, které jsou spojeny více s psychologickým než s tělesným vývojem. Vývoj mozku a nerové soustavy způsobuje to, že je dítě vystaveno silnějšímu vnímání podnětů než dříve, takže může být vystresované, mít potíže se spaním nebo trpět nechutenstvím.

Jak rozpoznat zrychlený růst?
Je Vaše dítě někdy z ničeho nic nevrlé, vzbudí se uprostřed noci a vyžaduje Vaši neustálou pozornost? Jedná se pravděpodobně o jedno ze sedmi zrychlení růstu. To bude trvat asi týden a pak… bude se Vám zdát, že se Vaše dítě naučilo nové dovednosti téměř přes noc. Dítě se v tomto období vyvíjí velmi rychle. Vývoj mozku a nerové soustavy má za následek odlišné vnímání reality. Smyslové vnímání se zesílí na maximum a dítě není schopno se s tím vždy vyrovnat. V důsledku toho se jeho chování liší. Častěji pláče, bojí se probouzí se uprostřed noci a trpí nechutenstvím. Může se zdát, že Vaše dítě zapomnělo všechny dovednosti, ale pak náhle dojde k okamžitému nárůstu nových schopností.

Ne každému zrychlení růstu předchází obdobní vztekání, problémů se spaním a potřeba větší pozornosti. V tomto období to někdy vypadá, že se děti vrací v čase. Taková krize je pro rodiče i dítě velice stresující. Dítě se měnícího se světa stále bojí. Matky jsou frustrované, protože dítě pláče a ony nechápou, co se děje. Záhy po zrychleném růstu se však zdá, že se přes noc naučili novým věcem.

Zpočátku jsou tato období krátká a trvají jen pár dní. U starších dětí se tato období prodlužují a trvají déle. Měli byste vědět, že děti narozené po termínu procházejí zrychlením růstu dříve, např. dítě narozené 2 týdny po termínu projde zrychlením růstu o 2 týdny dříve než předčasně narozené děti, které toto čeká později. To souvisí s vývojem mozku.

Období zrychlení růstu jsou tato:

5. týden (dojmy): dítě se stává pozornějším a je více vzhůru, smysly jsou citlivější než dříve. Od nynějška může slyšet, vidět, cítit a může mu chutnat úplně jinak než dříve. Bohužel jediný způsob, jak může toto všechno vyjádřit, je křik a pláč. První zrychlení růstu může být zaznamenáno kolem pátého týdne. Smysly dítěte se stanou citlivějšími. Dítě může slyšet, vidět a cítit jinak, intenzivněji než dříve. Při těchto změnách je dítě neklidné nebo může mít dokonce strach. Nové chutě, zvuky a barvy mohou být tak děsivé, že dítě může rodiče potřebovat častěji a intenzivněji. Dítě se bude více usmívat nebo plakat a ronit skutečné slzy. Jistě jste zaznamenali, že dítě více poslouchá a déle se dívá.

7.-9. týden (vzorce): dítě začíná rozlišovat vzorce ve zvucích, vůních a chutích, zaznamenává, že jeho ruce jsou součástí sebe sama a začíná získávat kontrolu nad pohyby, ačkoli jsou stále ještě nekoordinované. Asi o tři týdny později, kolem osmého týdne, si dítě uvědomuje své tělo. Uvědomí si, že ruce mohou být užitečné pro spoustu různých věcí a plně to záleží jen na něm - takže své ruce pozoruje, zvedá je nad hlavu, chytá hračky, nebo se dotýká všeho, co je v jeho dosahu. Navíc začne zvedat hlavičku, začne otáčet a kopat nohama. Kromě pozorování lidí má zájem i o jejich výrazy. Jednou z novinek je vytváření zvuku a užívání si svého vlastního hlasu. Dítě je také šťastné, když slyší ostatní zpívat. Brzo začne pociťovat schopnost kontrolovat své tělo.

11-12 týden(jemné rozdíly): Dítě se učí pochopit malé rozdíly v tónech hlasu a zaznamenat změnu světla v pokoji nebo venku. Dítě se pohybuje jemněji při natahování nebo otáčení hlavy, sledujíce pohyb. Kolem 12. týdne si dítě začíná uvědomovat rozmanitost světa. Slyší maminčin hlas, ví kdy se zlobí nebo je v klidu, pozná když se zatahuje a je méně světla, začíná hýbat rukama, hlavou a očima v koordinovaném pohybu. Začíná si hrát s hlasem - kvičí nebo mění tón. Nedává si vše jen do pusy, ale také fouká ze slin bubliny. Může být podrážděno věcmi, které ho před tím neobtěžovaly, jako štěkot psa (který může i dítě probudit, ačkoliv se to dřív nestávalo).

14.-19. týden (události): Období mrzutosti se prodlužuje, může trvat i 6 týdnů.Dítě začíná chápat události ve smyslu krátkých sekvencí. Např. chytit hračku, zatřást s ní a strčit si ji do úst. Dítě kombinuje zvuky do sekvencí, jako je mamama, bababa. Dalšího zrychleného růstu si můžete všimnout kolem 15-19 týdne. Dítě začíná chápat události v systému krátkých sekvencí - např. vezme hračku, přendá si jí z jedné ruky do druhé, pomáhá si pažemi a zvedá samo sebe, dává si do úst různé věci a žvýká je, otáčí se z břicha na záda a zpět, začne záměrně házet věci na podlahu, kombinuje zvuky - mamama, bababa, začne reagovat na zvuk svého jména a obecně chápe slova, reaguje na svůj odraz v zrcadle (reakce se mohou lišit - může být šťastné nebo se bojí), začne vyslovovat souhlásky (s,z, r a další), natahuje ruce, když chce zvednout, opakuje stejné chování, pokud na něj vidí reakci (např. znovu kašle), mlaská, když má hlad, nebo odhodí lahev, když je nasycené.

22-26 týden (vztahy - separační úzkost): v tomto období je obvyklé, že se dítě ostýchá cizích lidí, nemá chuť k jídlu, nechce vyměnit plenky nebo oblečení. Začíná vidět a chápe souvislosti/vztahy, vnímá vzdálenost mezi objekty a lidmi, např. mezi sebou a rodiči. Začíná chápat jak ovlivnit události - co dělat, aby se něco stalo. Dokonalým příkladem toho je vypínač! Dítě navíc chápe, když je něco špatně, např. když do sebe lidé vrazí, může to být legrační ale také bolestivé. Další únavné, ale fascinující dny v životě dítěte a jeho příbuzných přicházejí kolem 26. týdne. Období může trvat až 4 týdny a je velmi obtížné, dítě nemůže spát, začne být k ostatním nedůvěřivé, protestuje když mu maminka chce vyměnit oblečení nebo plenku, nemá chuť k jídlu.

Především se začne chovat negativně, když jdou rodiče pryč. Začíná si uvědomovat narůstající vzdálenost a bojí se. Dítě se lépe pohybuje - batolí a zlepšuje se motorická koordinace: je schopno se posadit nebo vstát, tlačit před sebou hračky, chytat malé objekty, sundat si ponožky, dávat jídlo do maminčiných nebo babiččiných úst, bere hračky z krabice a vrací je tam, pozná divné chování, tančí na hudbu, poslouchá hlasy v telefonu, rozumí jednoduchým povelům, mává na pozdrav nebo tleská.

33.-37. týden (kategorie): dítě zjišťuje, že některé věci jsou si podobné, např. znějí nebo voní podobně. Dítě se učí o světě všemi svými smysly - zrakem, sluchem, chutí a hmatem. Některé výzkumy věří, že v tomto věku se vyvíjí inteligence. Když si dítě rozčlení svět, tak se způsob jeho myšlení začíná podobat myšlení dospělých.

O několik týdnů později mezi 33.-37. týdnem začíná další období zrychleného růstu. Dítě se stává malým vědcem a objevuje okolí prostřednictvím zraku, sluchu a hmatu. Někteří si myslí, že v tomto období se vyvíjí inteligence. Dítě začíná uvažovat podobně jako dospělí, což Vám usnadňuje ho pochopit. Dítě si rozčleňuje svět a když ukáže na kočku, ví do které kategorie kočka patří - plyšová nebo živá, tam jsou všechny kočky.

Svět dítěte začíná nabývat konkrétních obrysů a začíná připomínat svět dospělých. Dítě rozumí nejen názvům věcí ale může také ukázat, že je něco zábavné, zavolat člena rodiny, udělat obličeje v zrcadle, chovat se velmi hezky, ale také může projevit vztek nebo žárlivost, pokud maminka nebo tatínek chovají jiné dítě. V tomto věku dítě přebírá iniciativu při hraní nebo někoho požádá, aby mu zazpíval.

41.-46. týden (posloupnost): mezi 41. a 46. týdnem začíná dítě vytvářet sekvence pomocí smyslů. V předchozích zrychlených růstech bralo dítě věci, aby je mohlo prozkoumat - nyní je začne dávat dohromady- např. stavění zdi, místo pouhého zničení. Začne si spojovat události, např. sbírat věci a dávat je do koše nebo police. Chápe, že některé věci přicházejí v posloupnostech. Další krok je, že si ukazuje kam chce jít, když ho držíte v rukou. Poslední kritický zrychlený růst probíhá kolem 46. týdne a může trvat 5 týdnů. V předcházejícím období dítě raději zkoumalo věci zevnitř, nyní je chce raději dát dohromady a má větší zájem o stavění než o bourání. Dítě si začíná uvědomovat, že některé události následují ostatní události, že rozházené kostky musí dát po hraní zpět do krabice.

To Vám může ukázat směr, kterým se dá při pojmenovávání věcí. Všiměte si, že dítě může vědomě používat slovo "ne". Dítě si rádo hraje s hračkami, které může spojovat, skládat malé puzzle, kreslit, zkoušet mluvit do telefonu. Je to také nebezpečné období, protože se začíná sápat po věcech, tlačí židli, leze z gauče nebo schází ze schodů, hledá věci, které jsou schované, shazuje věci, napodobuje to, co rodiče udělali, snaží se oblékat nebo svlékat a může předstírat např. že nemůže něco udělat.

Pamatujte, že schopnosti nepřichází všechny najednou a každé dítě se vyvíjí jinak. Ačkoliv je to velice obtížné, neporovnávejte své dítě s jinými dětmi. Jistě budete žárlit, pokud syn vašeho kamaráda bude sedět dřív než Váš, ale nechcete přece, aby Vaše dítě dělalo věci, na které ještě není připravené. Vše přijde v pravý čas! Každé dítě je individuální a roste v jiném tempu, zrychlený růst může nastat dříve nebo později, nemůžete je očekávat v termínu. Je úžasné jak různé mohou děti být, i děti stejných rodičů vyrůstající ve stejném prostředí. Jedna věc je jistá, prvních 12 měsíců života Vašeho dítěte, jsou nejdynamičtějším obdobím růstu.

Výrobky doporučené pro Vás

přečíst ostatní rady

Strach z odloučení

V 7 a 8 měsíci se vztah dítěte k matce stává zjevným a jasně vyjádřitelným. V této době může dítě zažívat strach z odloučení - nedovolí mamince, aby se vzdálila a bojí se cizích lidí.

> přečíst více

Představení nových jídel

Matky, které své dítě krmí přirozenou cestou, mohou kojit až do šesti měsíců. Jestliže zjistíte, že dítě potřebuje něco jiného nebo více nebo pokud krmíte dítě mlékem, můžete začít zapojovat do stravy nové chutě, od ukončeného 4. měsíce.

> přečíst více

Lezení a bezpečná domácnost

Dnem, kdy vaše dítě začne lézt, se změní celý svět. Zjevně ho budete muset mít stále na očích. Nezapomínejte, že dítě neví, co znamená nebezpečí.

> přečíst více