Otevřít mobilní menu

Právní upozornění

Správcem webu www.bella-cz.cz je TZMO Czech Republic s.r.o.

Vlastníkem značky Bella jsou: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (dále jen TZMO S.A.), se sídlem v Toruni, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zapsaná v polském obchodním rejstříku u okresního soudu Toruň, VII obchodní oddělení v národním soudním rejstříku pod čísly KRS 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, základní kapitál 2 640 000 PLN v plné výši.

 Souhlas uživatele

Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami použití, měli byste   okamžitě přestat používat tento web.

 Autorská práva

Celý obsah této webové stránky je dílo definované autorským právem a je chráněno zákonem. Žádná jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti TZMO S.A. rozmnožována, distribuována, publikována, měněna ani kopírována žádným způsobem (včetně elektronických, mechanických nebo jiných).

Společnost TZMO S.A. neuděluje uživatelům této webové stránky žádnou licenci nebo práva k dílům chráněným autorským právem. Žádná z těchto ustanovení nesmí být vykládána tak, že by z toho vyplývalo, že uděluje nebo neuděluje povolení, jakýkoli druh licence nebo práva používat jakékoli právo duševního vlastnictví, které patří společnosti TZMO S.A. Jakákoli jednání porušující autorská práva jsou zakázána.

Ochranné známky a další označení

Všechny ochranné známky, obchodní názvy, loga, grafický design a další práva duševního vlastnictví, jako jsou patenty nebo průmyslové vzory používané nebo prezentované na těchto stránkách jsou majetkem TZMO S.A. nebo třetích stran a jsou vyhrazeny a chráněny polskými zákony i zákony jiných zemí a společenství. Jejich použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti TZMO S.A. je zakázáno.

 Databáze

Tato webová stránka obsahuje databáze, které podléhají ochraně podle nařízení o ochraně databází. Výrobcem databáze je společnost TZMO S.A. nebo třetí strana, která má výhradní právo stahovat údaje a jejich druhotné použití v celé nebo podstatné části v potřebné kvalitě nebo množství.

 Omezení odpovědnosti

Informace poskytnuté na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku prodeje, poskytování služeb ani žádnou jinou nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

 Informace uvedené na těchto webových stránkách byly připraveny s náležitou péčí a v dobré víře. Společnost TZMO S.A. však nenese odpovědnost za případnou neúplnost a nepřesnost uvedených informací. Veškeré zde uvedené informace mohou být uvedeny v neúplné, zkrácené formě nebo mohou být zastaralé. Zejména jakákoli odpovědnost společnosti TZMO S.A. v zákonném rozsahu za ztráty, škody, úrazy a jiné negativní důsledky, které uživatel nebo třetí strana utrpěli přímo nebo nepřímo, vyplívající z využívání informací uvedených na těchto webových stránkách a přístupu nebo nedostatečného přístupu, jakož i ty, které vyplývají z používání informací, služeb, nástrojů a řešení uvedených na této webové stránce, jsou vyloučeny.

 Společnost TZMO S.A. neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené přerušením přístupu k síti a službě, za chyby počítačového systému způsobené viry nebo komunikací elektronickou poštou.

 Společnost TZMO S.A. nenese odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo fungování externích stránek, na které jsou odkazy umístěny na těchto webových stránkách nebo které obsahují odkazy na tyto webové stránky. Uživatel, který se rozhodne použít odkazy k získání přístupu na stránky třetích stran, tak činí na vlastní odpovědnost.

 + případné doplňující informace požadované zákonem v příslušné zemi, např. tiskový zákon (údaje o vydavateli, šéfredaktorovi, atd.)

Služby poskytované Webem

Služba poskytuje:

možnost kontaktu přes kontaktní formulář:

Uživatel na webu https://happy-pieluszki.pl/pl_PL/form/formularz-kontaktowy uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a zprávu. Údaje uživatele jsou uloženy v databázi po předchozím souhlasu se zpracováním osobních údajů společností Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń za účelem zodpovězení dotazu a dokumentace uživatele v případě dalšího kontaktu v souladu s Informacemi o osobních údajích. Osobní údaje jsou uchovávány do odvolání souhlasu. Výše uvedené služby jsou poskytovány zdarma, není stanovena minimální ani maximální doba trvání.

Asistent v těhotenstvíAsistent v těhotenství Asistent po poroduAsistent po porodu

Tyto stránky používají cookies

Údaje nebo soubory cookies ve vašem prohlížeči používáme k personalizaci a zvýšení pohodlí při používání našich webových stránek, k analýze aktivit webových stránek, díky které můžeme podporovat naše marketingové a prodejní aktivity, a k zobrazování personalizovaných reklam na základě informací o vašich zájmech (včetně vaší aktivity na našem webu nebo jiných stránkách) a vaši polohu. Níže můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval některé nebo všechny soubory cookies. Chcete-li povolit podporu čtečky obrazovky, stiskněte Ctrl+Alt+Z Chcete-li se dozvědět o klávesových zkratkách, stiskněte Ctrl+/ (lomítko).

Zásady používání souborů cookie » Podrobnosti

1. Služba automaticky neshromažďuje žádné informace s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.

2. Soubory cookies (tzv. cookies) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Služby a jsou určeny k užívání Služby. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Služby a získává k nim přístup, je provozovatel Služby TZMO SA se sídlem Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Soubory cookies se používají pro následující účely:

a) přizpůsobení obsahu Služby preferencím Uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Uživatele Služby a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené individuálním potřebám;

b) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé služeb používají konkrétní webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

5. Služba používá dva základní typy souborů cookies: soubory cookies relace a trvalé soubory cookies. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby než je Uživatel smaže.

6. V rámci Služby se používají následující typy souborů cookies:

Jméno Doména Typ Trvání
_fbp .happy-cz.cz/cs_CZ Advertisement 3 months
smvr .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 10 years
smuuid .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 10 years
_ga .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 2 years
_gid .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 1 minute
_smvs .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 1 day
_hjFirstSeen .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony happy-cz.cz/cs_CZ Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .happy-cz.cz/cs_CZ Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé služby mohou svá nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Toto nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich umístění na zařízení Uživatele Služby. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

8. Provozovatel služby informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na stránkách Služby.

zdroj: http://wszystkoociasteczkach.pl

Více o zdrojovém textuPro další informace o překladu je potřeba zdrojový text

Odeslat zpětnou vazbu

Postranní panely

Potvrdit vybrané Povolit vše